• Stwardnienie rozsiane leczenie

    Stwardnienie rozsiane leczenie

    Grudzień 14, 2016 No Comment

    Stwardnienie rozsiane – charakterystyka i przebieg Stwardnienie rozsiane jest ciężkim schorzeniem autoimmunologicznym ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ma przebieg zapalno-demielinizacyjny. Powstaje na skutek błędów w naszym kodzie genetycznym. Komórki immunologiczne niszczą osłonki mielinowe włókien nerwowych, a w miejscach uszkodzeń powstaje goła przestrzeń

    Posted in: Zdrowie